Reference na odbornou činnost Dušana Dvořáka, MMCA najdete ZDE

Meet Dusan Dvorak, High Priest of the European Cannabis Church

Meet Dusan Dvorak, High Priest of the European Cannabis Church
(You Tube, cca 10 min. CZ, Open Royal Academy, Cannabis is The Cure, 2010)By Lukas Hurt — 7/7/2016


You may have heard about the First Church of Cannabis, which registered in Indiana back in March 2015. Media around the world reported on Bill Levin and his launch of a very particular denomination: Members worship cannabis and consume it as a sacrament.

Although the plant has played an important role in many religions throughout human history, establishing a cannabis-specific church in the 21st century was truly a novel idea. It didn’t take long before one of the most active and visible members of the legalization movement on the other side of the Atlantic — Dušan Dvořák, of the Czech Republic — set out on the same path.

The story of Dvořák and his longtime fight for more sensible cannabis laws would make a great Hollywood movie. It features plenty of police action, comedy (especially in the courts), as well as fundamental issues of human rights and dignity. Its starring role would depict a tireless man who doesn’t bend to authority.A psychotherapist by profession, Dvořák has been growing cannabis and treating sick people in the Czech Republic for many years. He set up the Educational Cannabis Clinic in Prague in 2010 and started a cannabis farm in his native village where he openly produced cannabis products such as topical creams and extracts. Police first raided his farm 6 years ago. They’ve since returned every year since to confiscate and destroy his precious harvest.

All told, according to Dvořák, authorities have destroyed more than 3,000 cannabis plants over the years. Yet each season Dvořák plants again, hoping that this time the police will be reasonable and not show up. Though the public is overwhelmingly on Dvořák’s side, the police have yet to relent.
Dvořák has been arrested, prosecuted, sentenced, then proclaimed insane and acquitted — and then the process starts all over. It’s happened again and again. There are probably dozens of cases against him in the Czech justice system, not to mention a number of complaints by Dvořák himself against the authorities.

Meet Dusan Dvorak, High Priest of the European Cannabis Church CANNABIS BESTSELLER! 

(You Tube, cca 10 min.CZ/ENG, Ganja Academy,2016)

He has filed his grievances at the country’s Supreme Court, the Constitutional Court, and the European Court of Human Rights in Strasbourg. After the most recent raid, in autumn 2015, Dvořák pointed out that he has a unique diagnosis in the history of psychiatry: “According to an expert appointed by the court, I have been suffering from the loss of cognitive and motor functioning for the past four years — but only from April to September, when cannabis is being grown.”


It's almost impossible to navigate the myriad trials and court decisions, and yet Dvořák is still a free man. And he keeps coming up with new and original ideas to accelerate prohibition’s demise. His latest contribution is the establishment of the European Cannabis Church, with himself serving as its high priest. The church would provide freedom — both regarding religious and cannabis consumption — as well as educate the public and support scientific research.

Governmental authorities in the Czech Republic are, to say the least, not very happy with the idea. According to Dvořák, the Ministry of Culture said that “the group wants to encourage criminal activities” and refused to register the organization. An appeal is in progress, and Dvořák is optimistic the Ministry of Culture will approve the church constitution later this month.

“We are leaving for a pilgrimage to Rome to visit the Pope in July,” he told Leafly last month, “so I hope that we manage to arrange everything to have our cannabis church properly registered by then.”
Meet Dusan Dvorak, High Priest of the European Cannabis Church

(You Tube, cca 10 min.CZ/ENG,Year of marihuana, 2012)

Which raises a different question. Church registration aside, how does His Holiness Pope Francis respond when these green pilgrims arrive at his door?On 10 August 2016 the High Priest received at the Vatican by Pope
More info: http://www.tourdefranz.cz/
Základní informaceDušan Dvořák na výzkumnické farmě v Ospělově (srpen 2011)

  • Profesní životopis najdete ZDE  

  • Filmy a videa, články a blogy najdete ZDE 
Rozhovory 


18. 6. 2016 
Soudci se budou zopovídat za kriminalizaci pěstitelů konopí!, najdete ZDE   
(Hanácký večerník)24. 04. 2016 
Doufám, že v červenci již bude konopná církev registrovaná, říká velekněz Dušan Dvořák, najdete ZDE   
(časopis STISK studentů žurnalistiky Masarykovy univerzity v Brně)

16. 11. 2015
Odborník na konopí soupeří se zvráceným systémem, najdete ZDE 
(časopis STISK studentů žurnalistiky Masarykovy univerzity v Brně) 

30. 7. 2015

Na otázky Deníku odpovídá zakladatel konopné kliniky (anotaci pro čtenáře najdete ZDE ) a vlastní rozhovor najdete ZDE  
 Recepturu na výrobu silné konopné masti, která zastaví potřebu amputace diabetické nohy, najdete ZDE 

Pravidelné policejní konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově, v letech 2009 - 2015 bylo se souhlasem prostějovského soudu (!) zkonfiskováno přes 3000 rostlin a cca 50 kg produktů cannabis i přes doložení důkazů o způsobení enormních škod na výzkumu a především a hlavně těžkých ublížení na zdraví včetně ublížení na zdraví s následkem smrti. 8 stížnost Evropskému soudu pro lidská práva najdete v angličtině na http://cannainsider.eu/Předběžné otázky Soudnímu dvoru EU 

- zakázáno podat od roku 2010 lucemburskému soudu

v rozporu s mezinárodními závazky


1. Je třeba čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání v postupu Nejvyššího soudu, který odmítá svolit položit předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie ve věci nevymahatelnosti ustanovení zákona o návykových látkách, a to na základě tvrzení Nejvyššího soudu (č.j. 8 Tdo 1231/2011, viz poznámka a komentář), že daný zákon transponuje předpisy Evropského společenství, konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí a konopí navíc není prekurzor?

2. Představuje § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim pěstování cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) přešel od režimu, kdy nebylo možné pěstovat cannabis bez hlášení úřadům, na režim, kdy toto možné je až do velikosti pěstební plochy do 100 m2/osobu, a to na základě zákona č. 362/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIASecurity International, bod 55?

3. Je třeba v roce 2009 novelizované nařízení Komise (ES) k určení omamných a neomamných odrůd cannabis „Metodou společenství pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis“ č. 1122/2009 (příloha č. 1) ze dne 30. listopadu 2009 vykládat v tom smyslu, že brání ve stanovení jiných metod pro měření obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis ke zjištění omamnosti odrůdy, než je metoda uvedená v citovaném unijním přepisu?4. Představuje § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že jeho novelizací zákonem č. 50/2013 Sb. byl stanoven pro zacházení s cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) nový limit obsahu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to nově s limitem do 0,3 % THC, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

5. Představuje § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim přešel od režimu, kdy není nárok na vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, na režim, kdy takový nárok je daný, a to na základě zákona č. 141/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

6. Je třeba čl. 9 směrnice 98/34/ES vykládat v tom smyslu, že brání v použití naléhavé procedury dle odst. 7 uvedeného ustanovení v případě vnitrostátní úpravy, jako je vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem cannabis pro léčebné použití, jejíž prostřednictvím jsou stanoveny požadavky na jakost léčebného cannabis?

            7. Představuje § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje pro pěstování cannabis pro léčebné použití licenci (tj. povolení), technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 

              
               8. Představuje § 24b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje, aby veškerý vypěstovaný cannabis pro léčebné použití byl předáno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIASecurity International, bod 55? 

               9. Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je de facto třeba dovážet z Nizozemska, kde je pěstované k omamným účelům, a které je prokazatelně méně vhodné pro léčebné použití než jiné (vnitrostátní či dovezené) odrůdy cannabis včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikací omamného cannabis, jejichž léčebné použití je naopak zakázáno?   

            10. Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je cannabis, k léčebným a výzkumným účelům, vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje pouze použití nevhodného léčebného cannabis (dovezeného z Nizozemska) sloužícího primárně k omámení a pod hrozbou trestní sankce zakazuje veškeré pěstování, výzkum a užívání jiných (vnitrostátních či dovezených) odrůd cannabis vhodnějších k léčebnému použití?

               11. Představuje § 15, písm. e) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim izolace látek z cannabis k účelům výzkumným a terapeutickým přešel od režimu, kdy nebylo možné tuto činnost provádět, na režim, kdy toto možné je, a to na základě zákona č. 50/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?Preliminary questions to European Court of Justice

1)     Does article 267 par. 3 of the Treaty on the Functioning of the European Union have to be interpreted as preventing the Supreme Court from taking action, which the Supreme Court cites as reason to refuse to grant permission to pose preliminary questions to the European Court of Justice regarding the unenforceability of legal provisions of theAct 167/1998 Coll. on Addictive Substances (Zákon o návykových látkách, henceforth Addictive Substances Act), based the on the finding of the Czech Supreme Court (ref. No. 8 Tdo 1231/2011) that the Addictive Substances Act transposes a legal provision of the European Community, specifically an EC directive, which however must not be transposed.

2)     Given that following Act 362/2004 Coll (CZ), which amends the Addictive Substances Act, the legal regime of growing hemp for research (experimental) and industrial purposes has shifted from regime under which growing hemp was not allowed without prior notice to authorities to regime under which growing hemp without prior notice to authorities is allowed up to a growing area of 100m2 per person, does § 29 of the Addictive Substances Act represent a technical regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the directive 98/34/EC and is it thus, considering that this clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?

3)     Does the European Commission regulation (EC) No. 1122/2009 for determining of narcotic and non-narcotic hemp varieties following the “Community method for quantitative determination of Δ9-tetrahydrocannabinol content in hemp varieties” (Annex I of the regulation from November 30, 2009), have to be interpreted as preventing other methods for determining Δ9-tetrahydrocannabinol content in hemp varieties and their narcotic effects, than the method listed in the regulation from being enacted?


4)     Does art. 5 par. 5 of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC since its amendment by Act (CZ) 50/2013 Coll. establishes a new THC content threshold for research (experimental) and industrial purposes, up to 0, 3 % THC content, and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceablein terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?

5)     Does art. 5 par. 5 of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC since it changes the legal regime of manipulation with addictive substances from regime under which licences for manipulation with addictive substances could not applied for to a regime under which licences for manipulation can be applied for in accordance with Act No. 141/2009 Coll. (CZ), which amended the Addictive Substances Act and is it thus, considering that this clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?

6)     Does art. 9 of the directive 98/34/EC have to be interpreted as preventing the passing of a regulation without delay for urgent reasons according to art. 7 of the directive for national regularization such as Decree No. 221/2013 Coll. which states the conditions for prescription, preparation, dispensing and use of individually prepared pharmaceutical agents (CZ), which states the requirements for the properties of medicinal hemp?

7)     Does art. 24a of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive98/34/EC as it establishes the requirement of having a licence for growing hemp and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC,unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?8)     Does art. 24b of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive98/34/EC as it requires that all medicinal hemp be turned in to the State Institute for Drug Control and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?

9)     Does article No. 34 of the Treaty on the Functioning of the European Union have to be interpreted as estopping national regulation such as Act No. 378/2007 Coll. on pharmaceuticals (CZ), Addictive Substances Act and decree No. 221/2013 Coll. (CZ), since these regulations set the requirements for the properties of medicinal hemp which de facto has to be imported from the Netherlands where it is grown for use as a narcotic and which is demonstrably less suitable for medicinal purposes than other (nationally produced or imported) strains of hemp, including non-narcotic hemp strains and non-narcotic methods of application of narcotic hemp, which are not allowed for medicinal use?

10)  Considering the findings of the European Court of Justice in C-137/09 Josemans, which explicitly state the admissibility of using narcotic substances such as hemp for medical and research purposes, does article No. 34 of the Treaty on the Functioning of the European Union have to be interpreted as estopping national regulation which only allows the use of medically unsuitable hemp (imported from the Netherlands), primarily intended for intoxication and under legal sanctions prohibits all growing, research and use of other (nationally produced or imported) hemp strains, which would be more suitable for medicinal purposes?

11) Does art. 15 e) of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive98/34/EC as it changes the legal regime of separation substances from hemp for research and medical purposes from regime where this was not allowed to a regime when it may be allowed based on Act No. 50/2013 Coll. (CZ) which amended the Addictive Substances Act and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?

     


Na návrh zdravotně postižených dostal vládní cenu, od soudu kriminál?  Najdete ZDE  Soud se nikdy neuměl vyrovnat s právní argumentací Dušana Dvořáka, namísto trestu zvolil psychiatrizaci a znevěrohodnění a uložil mu ochrannou léčbu k ochraně společnosti před nebezpečným pěstováním a zpracováním konopí! Najdete ZDE